.RU

Софийско градско общинско управление фонд №1к инвентарен опис №3 - страница 5


301. XII-3 Писма от фирмите "Макензен" (A. W. Mackensen Maschinenfabrik und Eisengiesserei) - Магдебург, "Линде" (Gesellschaft fur Linde's Eismaschinen AG) - Висбаден и от нейния генерален представител за България - фирма "Братя Маджункови" до Строително бюро "Кланица" при Столичната община по доставката и монтажа на машинните инсталации и кланичните съоръжения за Софийската общинска кланица с приложени: удостоверение за внесена парична гаранция, строителна програма за машинната част на кланицата и чертеж. Оригинал. Машинопис. Ръкопис. Немски ез., бълг. ез. 11 дек. 1930 г. - 8 авг. 1931 г. 322л.


302. XII-3 Рапорт, писма и протокол относно срутването на железобетонната плоча на Софийската конна пожарна команда. Оригинал.

Чернова. Машинопис. Ръкопис. 16 окт. 1930 г. - 11 ян. 1932 г. 20л.


303. XII-3 Договор между Софийското училищно настоятелство и предприемача Младен Димитров, заявления, протоколи, скица и др. за построяване на училищна сграда в квартал - 82а - "Царибродски квартал". Оригинал. Препис. Чернова. Хелиографно копие. Машинопис. Ръкопис. Скица. 25 май 1928 г. - 1 апр. 1933 г. 96л.


304. XII-3 Рапорти, доклади, поемни условия, сметки, преписки, приемателни протоколи, чертежи, актове и др. за: построяване на мост и отклоняване на железопътната линия Подуене - Илиянци до мястото на строежа на Софийската общинска кланица, инсталиране на парно отопление и инсталация за топла вода за дирекционната зала на кланицата, строежа на кланицата от АД "Циклоп", доставката и монтажа на машинни инсталации и кланични съоръжения от фирма "Линде" (Gesellschaft fur Linde's Eismaschinen AG) и др. за Оригинал. Препис. Чернова. Хелиографно копие. Машинопис. Ръкопис. Скици. Бълг. ез., немски ез. 4 ян. 1930 г. - 28 юли 1934 г. 129л.


305. XII-3 Преписка на Строително бюро "Кланица" с фирмите "Макензен" (A. W. Mackensen) - Магдебург, "Линде" (Gesellschaft fur Linde's Eismaschinen AG) - Висбаден и нейния генерален представител за България - фирма "Братя Маджункови" относно доставката и монтажа на машинните инсталации и кланичните съоръжения за Софийската общинска кланица с приложено удостоверение, издадено на "Линде" за сключен договор със Столичната община. Строителна програма за постройката и инсталирането на кланицата от строителна фирма "Циклоп" АД и фирма "Линде". Оригинал. Копие. Препис. Чернова. Машинопис. Ръкопис. Бълг. ез., немски ез. 5 дек. 1930 г. - 30 дек. 1931 г. 408л.


306. XII-3 Писма от Строително бюро "Кланица" до фирмите "Макензен" (A. W. Mackensen) - Магдебург и "Линде" (Gesellschaft fur Linde's Esmaschinen AG) - Висбаден и нейния генерален представител за България - "Братя Маджункови" относно доставката и монтажа на машинни инсталации и кланични съоръжения за Софийската общинска кланица. Оригинал. Препис. Чернова. Машинопис. Ръкопис. Бълг. ез., немски ез. 5 ян. 1932 г. - 11 юни 1934 г. 512л.


307. XII-3 Преписка на софийския кмет с проф. Арналдо Цоки (Arnaldo Zocchi) - автор на паметника на император Александър II - Цар Освободител за награждаването му с почетния знак на гр. София и разменени новогодишни поздравления. Оригинал. Копие. Машинопис. Ръкопис. Фр. ез., бълг. ез. Февр. 1931 г. - ян. 1939 г. 8л.


308. XII-3 Писма от фирмите "Макензен" (A. W. Mackensen) - Магдебург и "Линде" (Gesellschaft fur Linde's Eismaschinen AG) - Висбаден и нейния генерален представител за България - "Братя Маджункови" до Строително бюро "Кланица" по доставката и монтажа на машинните инсталации и кланичните съоръжения за Софийската общинска кланица. Оригинал. Чернова. Машинопис. Ръкопис. Бълг. ез., немски ез. 5 авг. - 30 дек. 1931 г. 405л.


309. XII-3 Поемни условия, ведомост за цените, сметка, протоколи, обявление за търг, списък на конкурентите, предложения, заявления, протоколи, удостоверение, договор между Софийското училищно настоятелство и предприемача Минчо Ц. Марангозов и др. за преустрояване на старата и построяване на нова сграда за Софийското основно училище "П. Р. Славейков. Оригинал. Препис. Машинопис. Ръкопис. 2 май - 28 дек. 1931 г. 207л.


310. XII-3 Писмо от централния комитет на Фонд "Паметник Михаил Такев" до общинския съвет с молба за разрешение за строеж на паметник на Михаил Такев с приложен устав на фонда. Оригинал. Машинопис. Печатно. 27 юли 1927 г., 22 дек. 1931 г. 2л.


311. XII-3 Протоколи от заседания на Столичната общинска седмочленна комисия и на Постоянното присъствие на общинския съвет, таблици, рапорти и преписки на кмета и на строително бюро "Кланица" с Министерството на земеделието и държавните имоти по утвърждаване проекто-бюджетите и разходите за постройката на Софийската общинска кланица за периода 1929 - 1934 г. с приложени: проекто-бюджети, бюджети и таблица за бюджетните упражнения на бюрото от учредяването му на 11 февр. 1939 г. до 31 март 1932 г. Оригинал. Препис. Копие. Машинопис. 1929 г. - 1934 г. 57л.


312. XII-3 Протоколи, изложение и писмо от "Арменския комитет по постройка бюст-паметника на поета П. К. Яворов" до Столичната седмочленна комисия по определяне място за паметника с приложени снимка, скица и протокол за приемане на бюста, изработен от скулптора Григори Агаранян. Оригинал. Препис. Машинопис. Скица. 29 ноем. 1931 г. - 17 окт. 1933 г. 8л.


313. XII-3 Протоколи от заседания на подкомисията за изработване на наредба, планове и норми за принципно застрояване на парцелите в отделните градски зони и улици и за построяване на икономически жилища. Правилник за вътрешния ред на заседанията на благоустройствения комитет при общината. Препис. Циклостил. Копие. Машинопис. 1932 г. 8л.


313а. XII-3 Писмо от белгийския инженер Едгар Парлонк (Edgard Parlonque) с приложена препоръка за регулиране уличното движение на пешеходците в населените места. Оригинал. Копие. Машинопис. Фр. ез. 26 май 1932 г. 5л.


314. XII-3 Протоколи от заседания на Строителния комитет по постройка на нова общинска кланица в София за периода 31 март 1932 - 24 март 1933 г. с приложени: бюджето-проект на Строително бюро "Кланица" за 1932/1933 финансова година и таблица на бюджетните упражнения от бюрото за периода 11 февр. 1929 - 31 март 1932 г. Оригинал. Копие. Машинопис. 31 март 1932 г. - 24 март 1933 г. 158л.


315. XII-3 Протоколи от заседания на Строителния комитет по постройка на нова общинска кланица в София за периода 1 апр. 1932 г. - 27 март 1934 г. Копие. Машинопис. 1 апр. 1932 г. - 27 март 1934 г. 313л.


316. XII-3 Преписка на софийския кмет с министъра на финансите, Българската царска легация в Атина, "Сър М. Макдоналд & Сие" (Sir M. Mac Donald & Partners) - Лондон, инженер В. Д. Трънка (V. D. Trnka) - Париж и Австро-унгарско строително ООД (Oesterreichisch - Ungarische Baugesellschaft MBH), протокол и договор между Софийското общинско управление и Австро-унгарското строително ООД за извършване на строителни предприятия в София (разширение на водопроводната и канализационна мрежа, павиране и шосиране на улици и други) с приложени сметки, таблици, подробни строителни планове, сведения за подвижния парк , релсовия път и приходите от софийския водопровод и др. Оригинал. Препис. Машинопис. Бълг. ез., немски ез., фр. ез., англ. ез. 5 окт. 1933 г. - 30 юни 1934 г. 112л.


317. XII-3 Поемни условия, ведомост за цените, сметка и планове за построяване сграда за общински дом на IV районно кметство на ъгъла на бул. "Евлоги Георгиев" и ул. "Ангел Кънчев" в София. Оригинал. Хелиографно копие. Печатно. Машинопис. Ръкопис. Скици. 22 дек. 1933 г. 43л.


318. XII-3 Поемни условия, заявления, наддавателен лист, предложения, рапорт, строителен протокол, скици и протокол за окончателно приемане на предприятието по ремонт на пострадалите от наводнение жилища на софийски жители в местността "Разсадника". Оригинал. Препис. Ръкопис. Хелиографно копие. Машинопис. Скици. 11 юли - 20 дек. 1933 г. 25л.


319. XII-3 Поемни условия, ведомост за цените и сметка за построяване сграда за II градска амбулатория и съвещателна станция на ул. "Макариополска". Оригинал. Копие. Печатно. Машинопис. Ръкопис. 1933 г. 41л.


320. XII-3 Писма от фирмите "Макензен" (A. W. Mackensen) - Магдебург и "Линде" (Gesellschaft fur Linde's Eismaschinen AG) - Висбаден и от нейния генерален представител за България - "Братя Маджункови" до Строително бюро "Кланица" относно доставката и монтажа на машинни инсталации и кланични съоръжения за Софийската общинска кланица с приложени: фактури, сметки - известия, банкови удостоверения, квитанция за внос и каталог. Оригинал. Препис. Машинопис. Печатно. Бълг. ез., немски ез. 13 ян. 1933 г. - 12 ноем. 1934 г. 239л.


321. XII-3 Поемни условия, ведомости, сметка, протоколи, писма, оферти, договор между Софийското училищно настоятелство и предприемача Яким Цветанов, привременни ситуации и др. за построяване на нова училищна сграда в кв. 516-а - "Кюлюците". Два тома. Оригинал. Препис. Копие. Печатно. Машинопис. Ръкопис. Два тома. 27 май 1933 г. - 29 окт. 1934 г. 376л.


322. XII-3 Поемни условия, ведомост за цените, сметка и писма за направа на един блок от железобетонния мост - базар над Владайската река по бул. "Сливница" с приложена скица на част от бул. "Сливница". Оригинал. Препис. Чернова. Хелиографно копие. Машинопис. Ръкопис. Скица. 1933 г. - 1934 г. 35л.


323. XII-3 Протоколи, обявление за търг, оферти, удостоверения, договор между Софийското училищно настоятелство и предприемача Лазар Т. Киселинчев, ведомости, заявления и др. за построяване на училище в кв. 7 - "Крива река". Оригинал. Препис. Машинопис. Ръкопис. 26 дек. 1932 г. - 22 март 1935 г. 172л.


324. XII-3 Протоколи, писма, поемни условия, ведомости за цените, сметка, оферти, договор, заявления, привременни и окончателна ситуации, удостоверения, рапорти и др. за направа на вехтошарски пазар на бул. "Сливница" и бул. "К. Стоилов" - кв. 712 от предприемача Никола Якимов Спасов. Таблица за разходите по постройката на Софийската общинска кланица. Оригинал. Препис. Копие. Чернова. Печатно. Машинопис. Ръкопис. Два тома. Бълг. ез., фр. ез. 1929 г. - 1935 г. 370л.


325. XII-3 Протоколи, преписка с Дирекцията на въздухоплаването, оферта от "Шлезингер & Сие", ведомост за цените, доклади, актове, окончателна ситуация, приемателен протокол и др. за направа на метеорологичен павилион в градината пред "Военния клуб" от предприемача Илия Христов Найденов. Метеорологични бюлетини за времето в Европа за 1934 г. Оригинал. Препис. Копие. Машинопис. Ръкопис. 4 юли 1933 г. - 16 февр. 1935 г. 56л.


326. XII-3 Протоколи, писма, поемни условия, ведомост за цените, списък на конкурентите, предложения, договор между Драгалевската селска община и предприемача Иван П. Калчев и др. за построяване на нов общински дом и читалище в село Драгалевци с приложена скица на мястото за читалище по плана на село Драгалевци. Оригинал. Препис. Копие. Чернова.

Машинопис. Ръкопис. 26 февр. 1931 г. - 29 ноем. 1937 г. 53л.


327. XII-3 Писмо от Кадастралното отделение при общинското управление до Министерството на финансите с молба за отпускане държавното място между улиците "Гурко", "Левски", "Стефан Караджа" и "Александър I" за построяване сграда на Столичния общински дом. Копие. Машинопис. 11 дек. 1934 г. 1л.


328. XII-3 Поемни условия, ведомост за цените и сметка за построяване на нова училищна сграда в кв. 443 "Баталова воденица". Оригинал. Препис. Машинопис. 14 апр. - 5 май 1934 г. 80л.


329. XII-3 "Доклад на кмета на град София инж. Иван Иванов върху проучвания за постройка на една млечна централа в град София и постройка на млекосъбирателни пунктове за тази млечна централа от специалиста по млекарство - Н. Йоргенсен, Одензе - Дания". Копие. Машинопис. 27 дек. 1934 г. 93л.


330. XII-3 Вербална нота до Министерството на външните работи и изповеданията, писма, бележки и други относно участието на България в международната конференция за построяване международен път Лондон - Истанбул (Цариград) в Будапеща на 10 - 14 септ. 1935 г. с приложени: положение и скици за българския и други участъци от пътя, наредба-закон за пътищата, генерален отчет, дневен ред и програма на конференцията. Оригинал. Препис. Копие. Хелиографно копие. Машинопис. Печатно. Ръкопис. Скици. Бълг. ез., фр. ез., немски ез., англ. ез. Преводи. 1934 г. - 1936 г. 117л.


331. XII-3 Поемни условия, ведомости, сметка, протоколи, оферти, договор между Софийското училищно настоятелство и предприемача Харалампи Петров, заявления, привременни ситуации, скица и др. за построяване на нова училищна сграда в кв. 443 "Баталова воденица". Оригинал. Препис. Хелиографно копие. Машинопис. Ръкопис. Печатно. 2 апр. 1934 г. - 3 ян. 1936 г. 509л.


332. XII-3 Протоколи, предложения, писма, актове, окончателна ведомост, окончателни ситуации и др. за построяването на нова училищна сграда в кв. 443 "Баталова воденица". Оригинал. Препис. Машинопис. Ръкопис. 7 май 1934 г. - 19 май 1937 г. 180л.


333. XII-3 Конкурсна програма, протокол и договор между Столичната община и скулптора Марко Марков за издигане паметник на Патриарх Евтимий. Чернова. Машинопис. [1935 г.] - 1936 г. 10л.


334. XII-3 "Големият покрит пазар за търговия на едро с бързо развалящи се хранителни продукти в Будапеща" - доклад с приложени снимки от Любен Ценов, инспектор при Министерството на народното стопанство. Оригинал. Машинопис. [1935 г.] 9л.


335. XII-3 Писмо от инж. Бергштрессер [специален градски инспектор за контрол по строежите в София] до градския съвет с молба за отпускане флагове за украса на мястото за строеж на руското дипломатическо агентство в София. Оригинал. Ръкопис. Руски ез., бълг. ез. 4 апр. 1880 г. 1л.


336. XII-3 Протоколи, актове, заявления, скица, привременна ситуация, подробна ведомост, протокол за окончателно приемане постройката на училищна сграда в кв. 516а в местността "Кюлюците" от предприемача Яким Цветанов. Оригинал. Препис. Копие. Машинопис. Ръкопис. Скица. 1935 г. - 1936 г. 105л.


337. XII-3 Заявления от предприемачите Георги Николов и Станко Илиев, финансови бележки, актове, привременни и окончателна ситуации, наднични листове, контролни и подробни ведомости по направа на общинско здание за архитектурното и кадастрално отделения на улиците "Сердика" и "Триадица" и котелно помещение на Софийската минерална баня. Оригинал. Препис. Чернова. Ръкопис. Машинопис. 1935 г. - 28 ян. 1938 г. 706л.


338. XII-3 Поемни условия, ведомост за цените, протоколи, предложения, рапорт, заявления, скици и договор между Боянското селско общинско управление и предприемача Гълъб Соколов Милиславов за довършване на училището в Красно село. Оригинал. Препис. Хелиографно копие. Машинопис. Печатно. 15 февр. 1935 г. - 27 май 1938 г. 85л.


339. XII-3 Удостоверения, писма, рапорт, привременни ситуации, наднични листове, скица, ведомости, актове, протоколи, заявления от предприемача арх. Димитър Ив. Иванов и др. по построяването на училище "П. К. Яворов" в местността "Хаджи Димитър". Оригинал. Препис. Хелиографно копие. Машинопис. Ръкопис. 9 юни 1938 г. - 27 ян. 1940 г. 472л.


340. XII-3 Планове и писма за построяване здание за архитектурното и кадастрално отделения. Оригинал. Хелиографно копие. Машинопис. Скици. 9 апр. 1935 г. - 15 апр. 1936 г. 4л.


341. XII-3 Планове и обяснителна записка към проекта за постройката на кинотеатър "Балкан" на бул. "Дондуков" и ул. "Малко Търново" - собственост на Народно осигурително дружество Балкан - Живот, София. Оригинал. Хелиографно копие. Машинопис. Скици. 31 юли, 2 септ. 1936 г. 12л.


342. XII-3 Протоколи, заявления, доклад за авторски права и договор между Столичната община и скулптора Марко Марков за издигане паметник на Патриарх Евтимий. Оригинал. Препис. Машинопис. 22 февр. 1936 г. - 9 февр. 1939 г. 15л.


343. XII-3 Протоколи за оглед, проекто-разрешително, скици и протокол за строителна проверка на кинотеатъра на Осигурително дружество "Балкан" на бул. "Дондуков" и ул. "Малко Търново". Оригинал. Хелиографно копие. Машинопис. Скици. 15 авг. 1936 г. - 30 дек. 1938 г. 11л.


344. XII-3 Протоколи, актове, разписки, служебна бележка, удостоверения, вносни листове, привременна и окончателна ситуации, и др. по направа на ново училище "Патриарх Евтимий" в кв. 324, "Центъра", София от предприемача Лазар Панайотов Константинов (Костадинов). Оригинал. Препис. Машинопис. Ръкопис. 18 авг. 1936 г. - септ. 1938 г. 809л.


345. XII-3 Поемни условия, описание на строителните работи, анализ на цените, сметка, обявления за търг, предложения, протоколи, договор между Горнобанската община и архитект Борис К. Бобчев и др. за изготвяне на предварителни планове построяване на общински дом и здравен дом в село Горна баня. Оригинал. Препис. Чернова. Печатно. Машинопис. Изрезки от вестник. септ. 1936 г. - 8 юни 1939 г. 136л.


346. XII-3 Поемни условия, ведомости, доклади, протоколи, предложения, протоколи, писма, окончателна ситуация и др. за извършване предварителните работи по направа на лятната баня в Борисовата градина от предприемача Владимир Анастасов с приложена таблица за валежите в София за периода 1 апр. - 30 юни 1937 г. Оригинал. Препис. Чернова. Печатно. Машинопис. Ръкопис. 11 септ. 1936 г. - 9 юни 1939 г. 231л.


347. XII-3 "Правилник за постройка, инсталиране, разрешаване, узаконяване и ревизия на постоянните театри и кинотеатри, временните летни подвижни кинотеатри и театри и складовете за декори и реквизити". Препис. Машинопис. Б. д. 51л.


348. XII-3 Писмо от общинското управление до Министерството на войната с приложено особено мнение за недостатъците на конкурсните проекти за построяване на инвалиден дом и болница в София. Препис. Копие. Оригинал. Машинопис. [1937 г.] 6л.


349. XII-3 Сравнителна таблица между старите и видоизменени планове за направа на първа строителна част на "Ясли на дружество Евдокия". Оригинал. Машинопис. 14 окт. 1937 г. 4л.


350. XII-3 Поемни условия, описание на строителните работи, сметка, цени, рапорт, доклади, протоколи, предложения, договор, протоколи, рапорти и др. за извършване строителните работи на душовата баня в квартал "Долни Лозенец" от предприемача инж. Кирил Чапаров. Оферти и списък на конкурентите в търга за доставка и монтаж на банска, отоплителна, отмъглителна, вентилационна и перална инсталации за кварталната баня "Подуене" с приложени скици и каталози. Оригинал. Препис. Копие. Чернова. Хелиографно копие. Машинопис. Ръкопис. Печатно. Скици. Бълг. ез., немски ез. 20 дек. 1937 г. - 23 ян. 1939 г. 270л.


351. XII-3 Поемни условия, протоколи, обявление за търг, оферти, ведомости, привременни ситуации и др. за доставка и монтаж на банска, отоплителна, отмъглителна, вентилационна и перална инсталации за кварталната баня "Подуене" и работите по строителната част банята. Оригинал. Препис. Машинопис. Ръкопис. 6 окт. 1937 г. - 12 ян. 1939 г. 498л.


352. XII-3 Протоколи, наднични листове, рапорти, доклади, заявления, удостоверения, окончателни ситуации, актове и др. по постройката на нови училища: "Марин Дринов" в кв. 33, местност "Разсадника" и 19-то основно училище "Неофит Бозвели" в квартал 76, местност "Сухата река". Оригинал. Препис. Хелиографно копие. Машинопис. Ръкопис. 20 май 1937 г. - 4 авг. 1941 г. 165л.


353. XII-3 Поемни условия, ведомости, сметки, писма, привременни ситуации, скици и др. по извършване на първа строителна част по постройката на сградата за ясли на Благотворително дружество "Евдокия" от предприемача Борис Янакиев Стоянов. Оригинал. Хелиографно копие. Машинопис. Ръкопис. Скици. 30 юли 1937 г. - 25 май 1939 г. 267л.


354. XII-3 Протоколи, поемни условия, предложения, доклади, списък на конкурентите, сметки, писма, договор, удостоверения, актове, привременни ситуации и др. за извършване на втора строителна част на инфекциозния павилион при Софийската общинска болница от Първо трудово строително кооперативно дружество "Творец". Оригинал. Препис. Копие. Машинопис. Ръкопис. 24 февр. 1937 г. - 26 дек. 1939 г. 199л.


355. XII-3 Протоколи, писма, обявление за търг, предложения, договор между Княжевската община и предприемача Харалампи Петров, заявления, окончателна ситуация и др. за извършване на първия етап по построяване на общинска кланица в село Княжево. Оригинал. Препис. Копие. Чернова. Машинопис. Ръкопис. 15 юни 1937 г. - 14 дек. 1939 г. 88л.


356. XII-3 Преписка с Министерството на войната, мнение и доклад на началника на архитектурното отделение при общината - архитект Тодор Горанов за построяване паметник на Незнайния войн с приложен устав на комитета за въздигане паметник на загиналите през войните. Оригинал. Препис. Копие. Машинопис. Печатно. 17 май 1935 г. - 2 май 1940 г. 21л.


357. XII-3 Поемни условия, описание на строителните работи, сметки, окончателни ситуации, подробни ведомости, заявление от предприемача архитект Димитър Иванов и протокол по построяване сграда за училище "П. К. Яворов" в кв. 82 - "Хаджи Димитър". Оригинал. Препис. Чернова. Копие. Печатно. Машинопис. Ръкопис. 2 септ. 1937 г. - 26 дек. 1942 г. 156л.


358. XII-3 Преписка на софийския кмет с Арналдо Цоки - автор на паметника "Цар Освободител" относно ремонт на краката на коня от паметника и по случай Нова година. Оригинал. Препис. Копие. Итал. ез., фр. ез. Превод на бълг. ез. 25 дек. 1936 г. - 27 ян. 1938 г. 5л.


359. XII-3 Доклад от Любен Ценов, инспектор по консервна индустрия и хладилно дело при Експортния институт относно организацията на плодово-зеленчуковата борса в София. Оригинал. Машинопис. 9 февр. 1938 г. 7л.


360. XII-3 Рапорт и сравнителна таблица на окончателната ситуация и първоначалната сметка по предприятието "Направа жилище за пазача и клозети в градината при Докторския паметник в гр. София". Оригинал. Машинопис. 30 дек. 1937 г. - 14 ян. 1938 г. 10л.


361. XII-3 Описание за хода и състоянието на работите на завършеното предприятие "Архитектурно и кадастрално отделения и котелно помещение при Софийските минерални бани" с приложена сравнителна таблица за предвидените и изразходвани средства и материали. Оригинал. Машинопис. Б. д. 21л.


361а. XII-3 Писмо от проф. Адолф Мусман (Adolf Muesmann) до общинското управление с поздравления по случай новата 1939 г. и относно градоустройствения план на София. Оригинал. Машинопис. Немски ез. Превод на бълг. ез. 29 дек. 1938 г. 3л.


362. XII-3 Рапорт от арх. К. Босев и сравнителна таблица за предвидените и извършени количества по предприятието "Направа първа амбулатория със спасителна станция при Софийската пожарна команда". Оригинал. Машинопис. 3 ян. 1938 г. 13л.


363. XII-3 Оферти за доставка и монтаж на парна котелна инсталация за кварталната баня в кв. "Подуене" с приложени проспекти и скици. Оригинал. Хелиографно копие. Машинопис. Печатно. Бълг. ез., немски ез. 4, 5 май 1938 г. 73л.


364. XII-3 Протоколи, поемни условия, анализ на цените, описание на строителните работи, обявление за търг, предложения, писма, договор, заявления, ведомости, привременни ситуации и др. по постройката на ново основно училище в кв. 137 в село Надежда от предприемача Тодор Симов. Оригинал. Препис. Чернова. Печатно. Машинопис. Ръкопис. 16 май 1934 г. - 22 дек. 1938 г. 222л.


365. XII-3 Протоколи, доклади, обявление за търг, списък на конкурентите, тръжни протоколи, констативни актове, договор, ведомости, скици, привременни ситуации и др. за довършване направата на ново училище "Марин Дринов" в кв. 33, местност "Разсадника" от предприемача Коста Иванов. Оригинал. Препис. Хелиографно копие. Машинопис. Ръкопис. Печатно. Скици. 16 дек. 1937 г. - 20 юли 1939 г. 363л.


366. XII-3 Поемни условия, описание на строителните работи, сметка, протоколи, писма, обявление за търг, списък на конкурентите, предложения, договор, строителна програма, акт и др. за извършване първа строителна част на туберкулозен павилион при Софийската общинска болница от предприемача Илия Божилов Неделков за. Оригинал. Препис. Машинопис. Ръкопис. 22 авг. 1938 г. - 21 дек. 1939 г. 168л.

spiso-kpobeditelej-15-go-smotra-konkursa-samodeyatelnogo.html
spisok-2-istoriya-predprinimatelstva-gorodov-urala-uchebno-metodicheskie-materiali-dlya-studentov-zaochnoj-formi-obucheniya.html
spisok-abbreviatur-predislovie.html
spisok-abiturientov-uchastvuyushih-v-konkurse-stranica-2.html
spisok-abiturientov-zachislennih.html
spisok-affilirovannih-lic-obshestva-po-sostoyaniyu-na-31122005-goda-1-obrashenie-k-akcioneram-predsedatelya-soveta.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-6-lyusi-istoki-roda-chelovecheskogo-perevod-s-anglijskogo-kand-biol-nauk-e-godinoj-moskva-mir-1984-lucy.html
 • predmet.bystrickaya.ru/roskultura-celi-programmi-sohranenie-kulturnogo-naslediya-rossijskoj-federacii.html
 • thescience.bystrickaya.ru/kil-dzhon-a-nlo-operaciya-troyanskij-kon-stranica-4.html
 • esse.bystrickaya.ru/raschetno-teoreticheskie-metodi-ocenki-effektivnosti-sistem-vozdushnogo-ohlazhdeniya-dizelej.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/buhgalterskij-uchet-i-audit-proizvodstvennih-zapasov-predpriyatiya.html
 • pisat.bystrickaya.ru/spravochnik-shabloni-provodok-dokumentov-rukovodstvo-polzovatelya-moskva-ooo-1s-homnet-konsalting.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-po-anatomii-fiziologii-i-patologii-cheloveka-prednaznachena-dlya-abiturientov-fakulteta-socialnoj-pedagogiki-i-psihologii-imeyushih-srednee-medicinskoe-obrazovanie-i-postupayushih-na-sokrashyonnij.html
 • uchit.bystrickaya.ru/t-v-holshevnikova-nezavisimij-ekspert-stranica-6.html
 • exam.bystrickaya.ru/vibor-logicheskoj-strukturi-processora-chast-5.html
 • esse.bystrickaya.ru/razdel-i-dengi-glava-1-neobhodimost-deneg-ih-vozniknovenie-i-sushnost-d-r-ekon-nauk-prof-gl-1-3-gl-6-4-gl-7-5-6-gl-12.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uroki-blagotvoritelnosti-nekommercheskoe-pravo.html
 • composition.bystrickaya.ru/plan-osnovnih-meropriyatij-provodimih-s-1-po-31-iyulya-2012-goda-naimenovanie-meropriyatiya.html
 • essay.bystrickaya.ru/duh-duhovnost-literatura.html
 • grade.bystrickaya.ru/ob-utverzhdenii-kvalifikacionnogo-spravochnika-stranica-9.html
 • education.bystrickaya.ru/13kodifikaciya-rimskogo-prava-1rimskoe-publichnoe-i-chastnoe-pravo-ponyatie-i-harakternie-cherti.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vnutrifrakcionnaya-rabota-tv-press-sluzhba-frakcii-edinaya-rossiya-gosduma-rf.html
 • credit.bystrickaya.ru/poisk-i-ocenka-informacii-po-zdravoohraneniyu-kak-etomu-nauchit-informacionnaya-gramotnost-mezhdunarodnie-perspektivi.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-format-i-povestka-dnya.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v-ix-stoletii-v-zhivopisnom-meste-na-porogah-reki-vltavi-bil-zalozhen-gorod-otsyuda-i-ego-nazvanie-praga-to-est-gorod-postroennij-na-porogah-arheologi-schitayu.html
 • report.bystrickaya.ru/klassifikaciya-svodnij-doklad.html
 • testyi.bystrickaya.ru/badarlamasi-astana-2014-badarlama-6d010300-pedagogika-zhne-psihologiya.html
 • textbook.bystrickaya.ru/iv-obrazci-form-dlya-zapolneniya-uchastnikami-razmesheniya-zakaza-modelnie-selskie-biblioteki.html
 • education.bystrickaya.ru/11-plan-grafik-provedeniya-iok-eor-np-a-v-osin-2010-g.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rossiya-anastasii-sumevshie-ponyat-svoe-prednaznachenie-i-sut-beskonechnosti-stanut-zhit-schastlivo-perevoploshayas.html
 • textbook.bystrickaya.ru/informacionnaya-spravka-ob-itogah-gorodskogo-konkursa-tvorcheskih-rabot-uchashihsya-stranica-2.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/investirovanie-3.html
 • knigi.bystrickaya.ru/spisok-literaturi-oao-promavtomatika-g-zhitomir-ooo-vistavochno-torgovij-dom.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/rossijskaya-federaciya-administraciya-goroda-norilska-krasnoyarskij-kraj-mu-upravlenie-municipalnogo-zakaza-stranica-7.html
 • crib.bystrickaya.ru/internet-reklama-chast-8.html
 • esse.bystrickaya.ru/publichnij-otchet-direktora-mou-sosh-5-grachevoj-n-a.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/konsolidirovannij-otchyot-o-sovokupnom-dohode-vtisyachah-tenge.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilya-gaz-3110.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-5-upravlenie-prirodopolzovaniem-v-p-narezhnij-ispolzovanie-prirodnih-resursov.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/spiski-arhontov-s-g-karpyuk-obshestvo-politika.html
 • teacher.bystrickaya.ru/formi-sochetaniya-samostoyatelnoj-i-kollektivnoj-raboti-tipi-i-vidi-estradnih-orkestrov-i-ansamblej.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.